Buy online

ปัญหาที่เกิดจากการซื้อสินค้าออนไลน์

การซื้อสินค้าออนไลน์แน่นอนว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนไม่ว่าจะสินค้าใดๆ ก็ตามแต่ผู้ซื้อต้องใช้คิดให้ดีทุกครั้งก่อนจะซื้อ

สินค้าออนไลน์เป็นที่นิยมมากในปัจจุบันเพราะขายง่ายซื้อง่ายไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปซื้อสินค้า แต่สิ่งที่ตามมาคือปัญหาที่เกิดขึ้นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขายก็มีปัญหาไม่ต่างกัน ไปดูกันว่าซื้อสินค้าออนไลน์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมีอะไรบ้าง

Buy online

  • โฆษณาเกินจริง สินค้าไม่มีคุณภาพ.
  • แม่ค้าชอบพูดกดดันจนเราต้องซื้อ ทั้งที่จริงๆ เราอาจจะแค่สอบถามข้อมูลในเบื้องต้นก็ได้
  • ได้ของในสภาพที่ไม่ดีเกิดจากข้อมูลไม่ครบถ้วน
  • ชำระเงินแล้ว แต่ไม่ส่งของให้
  • แพ็คสินค้าไม่ดีทำให้สินค้าเสียหายระหว่างส่ง
  • กินเปล่า โดยทีตัวเองไม่ใช่เจ้าของสินค้า
  • เวลาเกิดเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถชำระเงินได้ถูกแม่ค้าประจานแบบไม่ฟังเหตุผล
  • แมค้า พ่อค้าหรือร้านค้าไม่ใช้ข้อมูลตัวตนจริงในการขาย เช่น รูปภาพหรือชื่อจริง